Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับ ตม.สตูล

ประวัติความเป็นมา

๑ ต.ค. ๒๔๗๐ จัดตั้ง "ตรวจคนเข้าเมืองสตูล" สังกัดกรมตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงมหาดไทย ที่ทำการเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ใต้ถุนสูง ทรงปั้นหยา หลังคามุงกระเบื้อง (ปัจจุบันที่ทำการสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดสตูล)

๒๙ พ.ค. ๒๕๒๑ ตรวจคนเข้าเมืองสตูล ย้ายเข้ามาปฏิบัติงานอาคารหลังใหม่ทรงไทย ชั้นเดียว บนเนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน ๙๔ ตารางวา บนที่ดินของราชพัสดุ(อาคารที่ทำการปัจจุบัน)
       ๒๓ ม.ค.๒๕๓๗ เปลี่ยนชื่อเรียกเป็น "ด่านตรวจคนเข้าเมืองสตูล" สังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๓ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย

๑๗ ต.ค.๒๕๔๑ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสตูล ขึ้นตรงกับกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๓ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

๓๐ มิ.ย.๒๕๔๘ เป็นหน่วยงานในสังกัดศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาคใต้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

๗ ก.ย. ๒๕๕๒ "ด่านตรวจคนเข้าเมืองสตูล" เป็น "ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสตูล" สังกัดอยู่ในกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๖ (ภาคใต้)

 

วิสัยทัศน์

พื้นที่รับผิดชอบ

ปัจจุบัน ตม.จว.สตูล มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ ๓ จังหวัดได้แก่ จังหวัดสตูล จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง มีด่าน ตม.ในปกครอง ๓ ด่าน

๑. ด่าน ตม.สตูล ( เดิม) (ท่าเทียบเรือตำมะลัง)

๒.ด่าน ตม.ควนโดน จว.สตูล

๓.ด่าน ตม.กันตัง จว.ตรัง
          - ท่าอากาศยานจังหวัดตรัง
          - ท่าเรือกันตัง
          - ท่าเรือหยงสตาร์